Marketing

Marketing Statement

Arrow down Lees verder

Marketing

Laatste wijziging 23 mei 2018

Wij sturen marketingmateriaal, aanbiedingen en of andere commerciële informatie via kanalen zoals de telefoon, email, post of sociale media.

Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens sturen wij deze inclusief de aanwijzingen toestemming te gegeven of in te trekken en een link naar het privacy statement voor marketing.

Persoonsgegevens van marketing gerelateerde contactpersonen zijn op de volgende manier aangedragen:

  • Direct contact
  • Via relaties
  • Evenementen
  • Relatie databases. In dit geval hebben wij ons ervan verzekerd dat de brongegevens tot stand zijn gekomen met toestemming van de personen.
  • Opgesteld via patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u een aankoop doet of dienst afneemt).